Cloud VN-1
149.000 VNĐ/Tháng
img

 • CPU 1 CPU Intel Xeon
 • RAM 1 GB
 • SSD 30 GB
 • Băng thông 1 Gbps – Unlimited
 • Hệ điều hành Windows or Linux
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
Cloud VN-2
179.000 VNĐ/Tháng
img

 • CPU 1 CPU Intel Xeon
 • RAM 2 GB
 • SSD 30 GB
 • Băng thông 1 Gbps – Unlimited
 • Hệ điều hành Windows or Linux
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
Cloud VN-3
229.000 VNĐ/Tháng
img

 • CPU 2 CPU Intel Xeon
 • RAM 2 GB
 • SSD 30 GB
 • Băng thông 1 Gbps – Unlimited
 • Hệ điều hành Windows or Linux
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
Cloud VN-4
329,000 VNĐ/Tháng
img

 • CPU 2 CPU
 • RAM 4 GB
 • SSD 60 GB
 • Băng thông 1 Gbps – Unlimited
 • Hệ điều hành Windows or Linux
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
Cloud VN-5
579.000 VNĐ/Tháng
img

 • CPU 4 CPU Intel Xeon
 • RAM 8 GB
 • SSD 90 SSD
 • Băng thông 1 Gbps – Unlimited
 • Hệ điều hành Windows or Linux
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
Cloud VN-6
1,099,000 VNĐ/Tháng
img

 • CPU 8 CPU
 • RAM 16 GB
 • SSD 120 GB
 • Băng thông 1 Gbps – Unlimited
 • Hệ điều hành Windows or Linux
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%

lưu ý

* Để đăng ký VPS cấu hình tùy chọn vui lòng liên hệ support để được hỗ trợ.
* Khi có nhu cầu xuất hóa đơn chi phí dịch vụ sẽ cộng thêm 10% VAT